Werkwijze

Uw vraag komt telefonisch, via de website of per e-mail binnen bij de coördinator

  • De coördinator geeft u meteen de gevraagde informatie

óf

  • De coördinator brengt uw vraag in bij het Hersenletselteam
  • Het Hersenletselteam bespreekt de vraag in de vergadering en komt tot een advies
  • De coördinator speelt het advies door aan de vraagsteller

Opmerking:
Zonodig vraagt de coördinator – na schriftelijke toestemming van de patiënt of familie – extra informatie op bij medisch specialisten en/of behandelaars. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Al uw gegevens worden volgens de wettelijke regelgeving behandeld.