Signaleringslijst

Deze pagina bevat een signaleringslijst.
Deze kan helpend zijn bij het stellen van een diagnose.

SIGNALERING Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH)

Krijgt u te maken met:

 • Agressief gedrag/snel prikkelbaar
 • Woede-uitbarstingen
 • Ontremd gedrag, bijv. seksueel
 • Apathisch gedrag

Dan kan er mogelijk sprake zijn van een hersenletsel

Krijgt u te maken met iemand die:

 • Vaak te laat komt, of zijn afspraken vergeet
 • Gemaakte afspraken niet nakomt
 • Niet gemotiveerd lijkt
 • Zegt van alles te doen maar tot niets komt
 • Steeds te veel geld uitgeeft

Dan kan er mogelijk sprake zijn van een hersenletsel

Merkt u op dat iemand:

 • Zich niet kan concentreren
 • Moeite heeft om de juiste woorden te vinden
 • Steeds vraagt om te herhalen wat er gezegd is
 • Snel moe is
 • Evenwichtsproblemen heeft
 • Zich traag beweegt

Dan kan er mogelijk sprake zijn van een hersenletsel

Vraag of iemand in het verleden of onlangs getroffen is of slachtoffer van:

 • Ongeval met als gevolg een hersenschudding of –kneuzing
 • Beroerte-Herseninfarct / Hersenbloeding
 • Coma
 • Hartstilstand-reanimatie
 • Bijna-verdrinking
 • Hersenvliesontsteking
 • Vergiftiging (b.v. koolmonoxide, oplosmiddelen, leverafwijkingen)
 • Alcohol / Drugsgebruik-verslaving
 • Epilepsie
 • Overige neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld MS, Parkinson)