Samenstelling

Samenstelling van het hersenletselteam

Het team bestaat uit deskundigen met ervaring en expertise op het gebied van NAH.

Een coördinator is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het team, geeft voorlichting en advies namens het team. Ook is de coördinator degene die namens het team contacten onderhoudt met hulpvragers en hulpverleners.

In het Hersenletselteam Friesland hebben zitting een:

  • revalidatiearts
  • maatschappelijk werker/medewerker van een gebiedsteam in Friesland
  • verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA en NAH

De leden van het Hersenletselteam kunnen daarnaast een beroep doen op een:

  • psychiater
  • neuroloog
  • gedragswetenschapper
  • specialist ouderengeneeskunde

Allen gespecialiseerd in NAH.