Omgangsadviezen

NAH betekent veel structuur, duidelijkheid en herhaling nodig.
In het algemeen gelden de volgende adviezen in de omgang met mensen met NAH

Structuur

 • Eenduidige benadering; consequent, continu
 • Eén ding tegelijk vragen of opdragen
 • Houd rekening met (on)mogelijkheden
 • Zie onvermogen niet voor onwil aan
 • Stel verwachtingen bij; NAH gaat nooit meer over
 • Houd rekening met vermoeidheid: alles kost inspanning en energie
 • Bedenk dat inzet en motivatie ook “gestuurd” worden door het brein en dus ook beschadigd kunnen zijn

Geheugen

 • Veel herhaling
 • Ondersteuning (geheugensteuntjes aanleren)
 • Gebruik te leren maken van compensatiestrategieën (agenda, aftekenlijstjes, horloge met alarm, notitieblokje)
 • Geef nieuwe informatie stap voor stap

Aandacht en concentratie

 • Rustige ruimte
 • Weinig prikkels
 • Blijven betrekken
 • Niet overvragen

Plannen en uitvoeren

 • Structuur nodig
 • Routine opbouwen
 • Ondersteuning afbouwen

M.b.t. communicatie

 • Neem de tijd
 • Voer gesprek in rustige ruimte, met weinig afleiding
 • Spreek langzaam in korte, duidelijke zinnen
 • Steekwoorden opschrijven
 • Eén ding tegelijk vragen
 • Ga na of het begrepen is
 • Wees voorzichtig met grapjes

M.b.t. oriëntatie

 • Geordende omgeving
 • Alles op een vaste plaats
 • Dagschema met vaste tijden
 • Een klok/horloge met alarm
 • Adequate bewegwijzering