Wat is NAH?

Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel?

Onder Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) verstaan we een beschadiging van het hersenweefsel met als oorzaak een trauma of hersenaandoening die op enig moment na de geboorte is ontstaan en die niet samenhangt met zwangerschap en bevalling.

Door de gevolgen van die beschadiging ontstaat een breuk in de levenslijn.

Vaak is er sprake van een complexe situatie van stoornissen, beperkingen en handicaps, zodat de patiënt en zijn directe omgeving een beroep op meerdere zorgaanbieders moeten doen.