Tussen wal en schip

Veel mensen met NAH hebben het gevoel dat zij tussen de wal en het schip vallen wat behandeling en hulp betreft.

Dit komt o.a. doordat er wetenschappelijk gezien nog niet zoveel bekend is van de gevolgen van NAH. Pas de laatste decennia is er meer aandacht hiervoor, ook door de verbeterde technische en diagnostische middelen. Daarmee wordt NAH nog niet door iedereen erkend en herkend.

Mensen met NAH passen niet binnen één bepaalde zorgsector.
Het is moeilijk om de juiste zorg te vinden (vooral als je zelf hersenletsel hebt), maar het is ook moeilijk om de juiste hulp te krijgen.

De problemen van mensen met NAH zijn erg verschillend: daarom is er zorg op maat nodig.

Hersenletselteam Friesland kan daarbij hulp bieden. Het team wil bevorderen dat mensen met NAH de meeste geschikte vorm van zorg krijgen. Het Hersenletselteam functioneert als versterking van bestaande zorgstructuren.