Wat is het hersenletselteam

Het Hersenletselteam kan worden ingeschakeld voor

  • Advies en informatie
    over behandeling en opvangmogelijkheden voor patiënten met NAH, hun familie en professionals. Zie ook werkwijze Hersenletselteam.
  • Verbindende schakel
    daar waar afstemming of kennis over NAH ontbreekt bij hulpverleners of organisaties, de verbindende schakel te vormen. Het team functioneert dan als versterking van bestaande zorgstructuren.
  • Zorg verbetering
    De contacten die het Hersenletselteam heeft brengen een signalerende functie met zich mee. Door brede uitwisseling – zowel provinciaal als landelijk – kunnen hiaten en problemen in algemene zin rond NAH aanhangig worden gemaakt. Hersenletselteam Friesland zet zich actief in voor het uitvoeren van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, in nauwe samenwerking met ketenpartners in Friesland.