Gevolgen van NAH

Wat zijn mogelijke gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel?

De lichamelijke gevolgen zijn meestal zichtbaar en daardoor begrijpelijk voor de buitenwereld, maar soms verandert ook het denken, doen en voelen. Die gevolgen zijn onzichtbaar en leiden vaak tot onbegrip. Soms zijn de gevolgen op langere termijn ernstiger dan in het begin werd vermoed.

NAH kan leiden tot stoornissen in neurologische, psychiatrische, cognitieve stoornissen en emotionele zin. Er kunnen dan ook veranderingen in persoonlijkheid, emotie en gedrag voorkomen.

Emotionele gevolgen m.b.t.

 • Persoonlijkheid
 • Zelfbeheersing
 • Betrokkenheid
 • Flexibiliteit
 • Rollenpatroon
 • Ziekte inzicht
 • Sociale situatie

Cognitieve gevolgen, d.w.z. problemen in het functioneren m.b.t.:

 • Geheugen
 • Aandacht en concentratie
 • Organiserend vermogen
 • Uitvoeren van activiteiten
 • Taal (begrijpen en communiceren)
 • Oriëntatie

Zie ook: Algemene adviezen in de omgang met mensen met NAH