Aansprakelijkheid & persoonsgegevens

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt regelmatig ververst en aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ondanks de grote zorg en aandacht die het Hersenletselteam Friesland aan het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig en/of onjuist is. Het Hersenletselteam Friesland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden.

Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt.

 

Persoonsgegevens (deze tekst wordt momenteel bijgewerkt)