Samenstelling

Samenstelling van het hersenletselteam

Het team bestaat uit deskundigen met ervaring en expertise op het gebied van NAH.

Een coördinator is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het team, geeft voorlichting en advies namens het team. Ook is de coördinator degene die namens het team contacten onderhoudt met hulpvragers en hulpverleners.

In het Hersenletselteam Friesland hebben zitting een:

  • maatschappelijk werker
  • revalidatiearts
  • psychiater
  • neuroloog
  • gedragswetenschapper
  • specialist ouderengeneeskunde
  • verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA en NAH