Wat is het hersenletselteam

Het Hersenletselteam kan worden ingeschakeld voor

  • Advies en informatie
    over behandeling en opvangmogelijkheden voor patiënten met NAH en hun familie. Zie ook werkwijze Hersenletselteam.
  • Verbindende schakel
    daar waar afstemming of kennis over NAH ontbreekt bij hulpverleners of organisaties, de verbindende schakel te vormen. Het team functioneert dan als versterking van bestaande zorgstructuren.
  • Zorg verbetering
    De contacten die het Hersenletselteam heeft brengen een signalerende functie met zich mee. Door brede uitwisseling – zowel provinciaal als landelijk – kunnen hiaten en problemen in algemene zin rond NAH aanhangig worden gemaakt.